Oбучение за работа със съвместната базата данни (JDB) по проект FOREST в Институт за гората

На 20.02.2020 г. от 11:00 часа в зала Акад. „Борис Стефанов” ще се проведе обучение на учени и докторанти от Институт за гората за работа със Съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Създаването на съвместна база данни между…