Лекция от експерт на ИГ-БАН на тема „Младежите в помощ на природата” по проект „FOREST” на програма Interreg-ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г./ Lecture “Youth helping nature” presenteted by an expert of FRI-BAS under the project “FOREST”, program INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia 2014-2020.

You are here:
Go to Top